כנס "בחפץ כפיה" תשע"ו

מגנטים כמזכרת לכל באות לכנס. בצבעי המיתוג וומשפטי השראה