מדבקת זיהוי לרכב

לכל תושב מכמש כזו מדבקה על הרכב לצורך זיהוי. גם "טרמפיסטים"בכניסה לישוב וגם ל