מדבקת זיהוי לרכב

"מכמש אלפא לסולת"- המוטו הישובי, מוצג כאן בצורת האות מ"ם., יחד עם הרנוף ההררי-מדברי שמסביב למכמש.