שלט לחנות "תוצרת הארץ"

מפני שאין חלון ראווה של ממש- יצרנו עם השלט התלוי בדלת " כניסת החנות מן "חלון ראווה" אלטרנטיבית עם "מדפים" ובו מוצגות יצירות שונות של האומניות