כובע למשתתפי החוגים במכמש

כל משתתפי ה"חוגידא"-מערך החוגים הישובי- קיבלו כמתנה כובע. על הכובע סמלים שמציגים כמה מהחוגים של אותה השנה