top of page

איור מס' 11: אמא של שבת

 

עט על נייר, צביעה בפוטושופ.

אני לא יודעת איך זה אצלכם..אבל בבית שלנו, כשתורו של אחד הילדי הגן שלנו להיות "אמא" או "אבא" של שבת- ההתרגשות עצומה. הבנות שלי היו בוחרות בפקידה שמלת שבת הולמת, מבקשות תסרקת מיוחדת וכמובן, נעלי השבת. לבן שלי פחות חשוב מה הוא ילבש- הכי חשוב..איזה "ממתק של שבת" הוא יחלק..? 
 ובכלל- זה נראה לי הקטע הכי מרגש של להיות "אמא" או "אבא" של שבת- הזכות לחלק לכל הילדים ממתק. לתת.
 כפי שראינו בשבוע הקשה השזה של השרפות..זה כנראה בדי.אן.אי. שלנו. הרצון לתת, לעזור. עם כל הזעזוע על מה שקרה, לקרא (כמו בכל מצב חירום) איך עם ישראל נרתם לעזרה, פותח את ביתים, את הכיס ובעיקר את הלב..בורא עולם, לא שאני מתימרת לעשות את החשבונות שלך..אבל רק על זה מגיע לנו גשמי ברכה..לא?
 חשבתי שהייתי רוצה לתת לכל מי שנשרף לו הבית, או פונה או נפגע באיזה שהו צורה מהשרפות (שלפי מה שאני קרואת כאן בפייסבוק..זה כמעט כל עם ישראל. נפגע בלב, לפחות,קשות!), לכל מי שעוזר, נותן, תומך..משהו קטן שיעלה קצת חיוך-מן "ממתק של שבת".
לכן האיור הזה מוקדש לכל עם ישראל באהבה.
שנזכה לתת אחד לשני רק בשמחות!
שתייה לכולנו שבת שקטה, מוגנת ושמחה!


#אתגר_100_איורים

bottom of page